What's WAM?
 
Translucent House
by Sara Dordes&Jordi Puig & Marc Rifà
 

 

ENGLISHCATALAN
 
 
 
CASA LOGO
 
 
The Translucent House is a new section that deals with a project that has been carried out at the University of Architecture in Barcelona-E.T.S.A.B.-during the last two years, and on which we are still working.
In this section we also intend to include different subjects and opinions directly or indirectly related to this project.The project is an idea of Alfons Soldevila and Josep I. de Llorens, both teachers at the University of Architecture, where they have been working on the project with a group of six students.
 
Index - Indice

Translucent House 1997. WAM 04

"ZOOM IN: foundation": J.Puig i M.Rifà
"ZOOM IN: structure": D.Cabrerizo
"FITTING IT UP": J.Puig i M.Rifà
"ULTIMA HORA": J.Puig
"TEMA LLIURE: 12 conditions..."Translucent House 1997. WAM 05

"ZOOM IN:all polycarbonate": S.Dordas, J.Puig i M.Rifà
"FITTING IT UP": S.Dordas, J.Puig, M.Rifà
"ULTIMA HORA": J.Puig
What's WAM?
 
Casa Translúcida
per Sara Dordes&Jordi Puig & Marc Rifà
 

 

ENGLISHCATALAN
 
 
 
CASA LOGO
  
La Casa Translúcida és una secció nova on es pretén donar a conèixer un projecte que s'ha estat desenvolupant a l'Esola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona al llarg de dos anys i en el qual encara s'hi està treballant.
Aquesta secció també vol incloure temes relacionats de manera directa o indirecta amb aquest projecte així com opinions de terceres persones.El projecte és d'Alfons Soldevila i de Josep I. de Llorens, ambdós professors de l'esmentada Escola. Ells han estat desenvolupant el projecte amb un grup de sis estudiants de la mateixa Escola d'Arquitectura.

 
Index - Indice

Casa Translúcida 1997. WAM 04

"ZOOM IN: fonamentació": J.Puig i M.Rifà
"ZOOM IN: estructura": D.Cabrerizo
"FITTING IT UP": J.Puig i M.Rifà
"ULTIMA HORA": J.Puig
"TEMA LLIURE: 12 condicions..."Casa Translúcida 1997 1997. WAM 05

"ZOOM IN: tot policarbonat": S.Dordas, J.Puig i M.Rifà
"FITTING IT UP": S.Dordas, J.Puig, M.Rifà
"ULTIMA HORA": J.Puig